Плащане и връщане на пари
  1. Предплащане с карта чрез уебсайта на Организатора е възможно чрез банкова система на MyPos-официален банков доставчик на Организатора. Организаторът няма достъп до данните на Клиента-номер на карта и нейните остатъчни данни, банкови детайли и пр. Събитие, организирано за провеждане при Организатора може да бъде заплатено и чрез банков трансфер по Проформа фактура.
  2. Заплатена сума от клиента чрез карта и банков трансфер не може да бъде възстановявана на клиента под 14 дневен срок от предстоящото събитие. 
  3. Възстановявания на суми от разликата в брой участници също не подлежи на възстановяване, когато тя и по-малка от предплатената. В случай на явили се повече от предплатената сума брой хора, то тогава се доплаща разликата в брой на място преди събитието.
  4. Право на клиента е да получи възможност за 1бр. смяна датата на събитието. Когато втора, последвала смяна на датата е нужна то тогава Клиента дължи 50% от предплатената сума.
  5. При неявяване на клиенти в резервирания от тях ден и час и без предупреждение, то заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване.
  6. При закупуване на ваучер имате право да го върнете в 14 дневен срок от датата на закупуване и цялата сума ще ви бъде възстановена по същия начин, по който е била заплатена.