Room Category: Стаи за бягство

“Бунт”

Няколко световни войни унищожиха земното кълбо и останаха само няколко световни правителства. Хората са потиснати и уплашени. Без права. Просто правила. И бунтът гори навсякъде. През тези бурни времена древен орден се издигна...